Marek Ryšánek

Kdo tady vládne - Slavnost Krista krále.

Dnešní neděle je poslední nedělí církevního roku. Má zvláštní název - Krista krále. Hned nás napadá otázka - Co je to za krále? Kde je vidět jeho moc? Vždyť je kolem nás tolik trápení...

13.12.2018 v 8:00 | Karma článku: 4.99 | Přečteno: 132 | Diskuse

Marek Ryšánek

Když se všechno třese a hroutí.

Dnešní neděle je předposlední nedělí církevního roku. A tak i biblické oddíly, které v této době čteme, nám mají připomenout konečnost času, který je nám tady na zemi vyměřen.

11.12.2018 v 10:58 | Karma článku: 5.82 | Přečteno: 189 | Diskuse

Marek Ryšánek

Smrti již nebude?

v dnešním čtení ze Zjevení Janova čteme nádherná zaslíbení: Smrti již nebude, ani žalu, ani nářku, ani bolesti. To zaslibuje Boží svědek křesťanům na konci prvního století po Kristu.

6.12.2018 v 8:00 | Karma článku: 7.30 | Přečteno: 131 | Diskuse

Marek Ryšánek

Ježíšovo kázání v Nazaretě - slavnost ke stému výročí založení republiky.

"státy se udržují těmi ideály, z nichž se zrodily". A tyto ideály, kořeny, na kterých byla vybudována naše státnost, které jsou nezastupitelně přítomny v historii našeho národa, si dnes připomínáme...

4.12.2018 v 21:43 | Karma článku: 8.80 | Přečteno: 189 | Diskuse

Marek Ryšánek

Co v nás roste? Jaké plody neseme?

mnozí lidé hledají prostřednictvím duchovního života zvláštní, extatické zážitky, únik z všednosti. Ale to není ta pravá podstata toho, o co by nám v naší víře, či zbožnosti mělo jít.

16.9.2018 v 12:03 | Karma článku: 8.99 | Přečteno: 167 | Diskuse

Marek Ryšánek

Skutečný mesiáš? Nepochopený a opuštěný!

...Dá se říci, že Ježíše Nazaretského za jeho pozemského působení ho vlastně nikdo nepochopil. Po jeho ukřižování se všichni učedníci rozutekli.....

13.9.2018 v 12:16 | Karma článku: 13.52 | Přečteno: 386 | Diskuse

Marek Ryšánek

Zbožnost - zdroj svobody, nebo břemeno?

v dnešních biblických čteních, v tom evangelijním a ve čtení ze starého zákona jsme četli o dni odpočinku. Ten má být, podle knihy deuteronomium Izraelcům svatý. V tom dni nesměli židé dělat žádnou práci.

2.9.2018 v 17:31 | Karma článku: 8.07 | Přečteno: 189 | Diskuse

Marek Ryšánek

Bůh je vztah -Boží trojice

Dnešní evangelijní příběh se odehrává v noci. V noci přichází hledající Nikodém za Ježíšem. To symbolizuje situace, které zažívám mnohokrát i já sám. Noc a temnota, to je obrazné vyjádření ...

29.8.2018 v 17:25 | Karma článku: 9.99 | Přečteno: 169 | Diskuse

Marek Ryšánek

Co slavíme o letnicích?

co se to stalo před téměř dvěma tisíci lety v Jeruzalémě? O čem nám vyprávějí obrazy o vylití Ducha svatého? Malá skupinka následovníků rabiho Ješui z Nazareta byla zavřená v hrůze z toho, co se stalo za dveřmi.

9.8.2018 v 12:57 | Karma článku: 12.26 | Přečteno: 494 | Diskuse

Marek Ryšánek

Nanebevstoupení Páně - bydlí Bůh v nebi?

Je známá věta, kterou pronesl první člověk ve vesmíru, Jurij Gagarin, po návratu na zem. Nikde jsem tam Boha neviděl. Chtěl tím říci, že veškeré představy lidí o nebi, o tom, kde je Bůh, jsou mylné.

6.8.2018 v 12:49 | Karma článku: 10.65 | Přečteno: 321 | Diskuse

Marek Ryšánek

Jak plnit přikázání lásky?

v dnešním evangelijním čtení slyšíme Ježíšova slova, která nám znějí nádherně. Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Máme v Ježíšově lásce setrvávat.

4.8.2018 v 12:08 | Karma článku: 7.17 | Přečteno: 230 | Diskuse

Marek Ryšánek

Život s Bohem? Život v realitě!

Větvička ustřižená, nebo odlomená ze stromu časem zahyne. Můžeme ji dát do vázy. Tam třeba i v zimě rozkvete. Ale mimo mateřský strom nebo keř ji nečeká dlouhý život.

1.8.2018 v 12:02 | Karma článku: 11.76 | Přečteno: 275 | Diskuse

Marek Ryšánek

Komu jde opravdu o náš prospěch?

když by nějaký člověk, který nezná chod naší civilizace, sledoval sdělovací prostředky, asi by nabyl dojmu, že tu musí být spousta lidí, kteří mu chtějí pomoci, učinit ho šťastným.

27.7.2018 v 7:00 | Karma článku: 8.09 | Přečteno: 273 | Diskuse

Marek Ryšánek

Když jsme ochrnutí....

v dnešním prvním čtení ze skutků apoštolských jsme četli o tom, co apoštol Petr mluvil k zástupu po uzdravení chromého člověka.

24.7.2018 v 10:34 | Karma článku: 7.31 | Přečteno: 144 | Diskuse

Marek Ryšánek

Pokoj a radost v nejhlubší temnotě - neděle po velikonocích.

jsou v životě chvíle, kdy cítíme beznaděj, nevíme, co bude dál. Chvíle prohry a zklamání. Lámeme si hlavu co s tím. Přicházejí situace, o kterých bychom si nikdy nemysleli, že se stanou právě nám a že se mohou vůbec stát.

21.5.2018 v 12:48 | Karma článku: 7.02 | Přečteno: 118 | Diskuse

Marek Ryšánek

Naděje neumírá - zvěst velikonoc.

Nastávají v životě každého člověka chvíle temné, beznadějné. Můžou to být vlastní selhání, zklamání z lidí kolem nás. A z těchto důvodů, jako výsledek hledání naděje, tam, kde z lidského hlediska už naděje není, vznikla Bible.

7.5.2018 v 9:33 | Karma článku: 7.75 | Přečteno: 111 | Diskuse

Marek Ryšánek

Z triumfu k popravě v několika dnech - Ježíšův vjezd do Jeruzaléma.

nádherně, triumfálně znějí dnešní slova z evangelia podle Marka. Ježíše vítají davy. Vzdávají mu královské pocty. Klanějí se mu. Ukazují mu, že chtějí, aby právě on jim vládl. Ježíš vjíždí do Jeruzaléma.

4.5.2018 v 6:27 | Karma článku: 7.04 | Přečteno: 220 | Diskuse

Marek Ryšánek

Jen zrno, které zemře, vydá klasy.

V dnešním evangelijním oddíle máme uveden jeden ze stěžejních veršů Písma svatého, které vyjadřují podstatu Ježíšovy zvěsti: „Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo.

30.4.2018 v 10:20 | Karma článku: 7.10 | Přečteno: 225 | Diskuse

Marek Ryšánek

Přijmout Krista? Žít v realitě!

V dnešních biblických textech se dotýkáme ústředního, nejhlubšího bodu křesťanské zvěsti. Mnozí znají nazpaměť onen známý šestnáctý verš třetí kapitoly Janova evangelia o tom, že Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna...

29.4.2018 v 6:21 | Karma článku: 12.86 | Přečteno: 282 | Diskuse

Marek Ryšánek

Desatero, aneb směrovky ke svobodě.

žijeme ve společnosti, kde je víra a náboženství považováno za něco co člověka svazuje, zotročuje. Faráři, jsou považováni za tmáře, kteří pletou lidem hlavu. Je to oprávněné?

26.4.2018 v 12:09 | Karma článku: 12.31 | Přečteno: 269 | Diskuse
Počet článků 170 Celková karma 6.72 Průměrná čtenost 288

Tak trochu jiný farář, který se snaží dávat formám obsah, hledat cestu k smysluplnému životu.

Otec 5 dětí.

Najdete na iDNES.cz